Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวกิจกรรม

กิจกรรม (17 พ.ค. 2561)  

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงกา... (17 พ.ค. 2561)  

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแส... (11 พ.ค. 2561)  

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริก... (11 พ.ค. 2561)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สม... (01 พ.ค. 2561)

อบต.ป่าตึง ร่วมรณรงค์แต่ง... (27 เม.ย. 2561)

"จุ้มเนื้อ เย็นใจ๋ ป๋าเวณ... (18 เม.ย. 2561)

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ประจ... (09 เม.ย. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใส... (26 มี.ค. 2561)

Happy workplace by Happy ... (06 มี.ค. 2561)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื... (28 ก.พ. 2561)

กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี... (27 ก.พ. 2561)

สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพั... (20 ก.พ. 2561)

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ... (09 ก.พ. 2561)

โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำ... (09 ก.พ. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (09 ก.พ. 2561)

20 สายสัมพันธ์ ป่าตึงเกมส... (07 ก.พ. 2561)

โครงการ อบต.ป่าตึง พบประช... (30 ม.ค. 2561)

โครงการทบทวนแผนชุมชนและปร... (18 ม.ค. 2561)

งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จ... (18 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันโค้ง หมู่ท... (17 พ.ค. 2561)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าต้นแฟน หมู... (17 พ.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (10 พ.ค. 2561)  
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน... (26 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 3 หน้า ศพด.จะพือ) ... (26 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 2 บ้านเล่าชีก๋วย) ... (26 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 1 บ้านอาแหยะ) ตำบ... (26 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป... (25 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 (สายที่ 2 บ้านแสนใหม่) ต... (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 (สายที่ 1 บ้านจะกอนะ) ตำบล... (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โคางการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบ... (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าตึง อำเภ... (18 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอ... (11 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง ... (11 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำ... (11 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (09 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโป... (05 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกแม่น้ำจัน หมู่ที่ 6 บ้านผาตั้ง ตำบลป่าตึง อ... (05 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกแม่น้ำจัน หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึ... (05 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกลำน้ำห้วยต่าง (บ้านจะพือ) หมู่ที่ 16 ตำบลป่าต... (04 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th