Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
        
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงราย (11 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ครั้งที่ 6/2561 กระบือ 8 ตัว (26 ก.ย. 2561)  
ประกาศหลักเกณฑ์ครู (06 ส.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (11 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า ประจำปี พ.ศ.2561 (09 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น... (29 ม.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก... (29 ม.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น... (17 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (12 ม.ค. 2561)
โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำปี 2561 (25 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (06 ธ.ค. 2560)
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2560)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (06 พ.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ... (10 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการงานนัดพบเกษตรกร แ... (31 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพร... (12 ส.ค. 2561)  

โครงการจิตอาสาพระราชทานตา... (20 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (19 ก.ค. 2561)

กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี... (28 มิ.ย. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทย ต้านภั... (26 มิ.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (26 มิ.ย. 2561)

ปลูกป่าคู่ดอย ตามรอยพ่อ (22 มิ.ย. 2561)

โครงการ "บ้านท้องถิ่นประช... (22 มิ.ย. 2561)

ตวจประเมินประสิทธฺภาพของอ... (18 มิ.ย. 2561)

ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท... (18 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัว... (17 พ.ค. 2561)

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงกา... (17 พ.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแส... (11 พ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริก... (11 พ.ค. 2561)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สม... (01 พ.ค. 2561)

อบต.ป่าตึง ร่วมรณรงค์แต่ง... (27 เม.ย. 2561)

"จุ้มเนื้อ เย็นใจ๋ ป๋าเวณ... (18 เม.ย. 2561)

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ประจ... (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ที่ 1... (25 มิ.ย. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่... (06 มิ.ย. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสั... (06 มิ.ย. 2561)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 (สายที่ 3) ตำบ... (18 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่า... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 4) ตำบลป่าตึง อำเ... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึ... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันโค้ง หมู่ท... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าต้นแฟน หมู... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (สายที่ 3) ตำบลป่าตึ... (16 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (สายที่ 4) ตำบลป่าตึ... (16 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลป่าต... (16 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 (สายที่ 2 บ้านปางผักฮี้) ต... (11 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (10 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ 17 (จุดที่ 3) ต... (09 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านโป่งขม ตำบลป่าตึ... (07 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตึง อ... (07 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับเกรดและขุดดินถนน บ้านป่าบงงามล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลป่า... (30 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (สายที่ 1 บ้านปางสา) ตำบลป่าต... (30 เม.ย. 2561)
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน... (26 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th