Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก... (17 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น... (17 ม.ค. 2561)  
โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำปี 2561 (25 ธ.ค. 2560)  
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2560)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่น... (22 ส.ค. 2560)
เชิญร่วมงาน "โครงการโล้ชิงช้า" ประจำปี 2560 (10 ส.ค. 2560)
เชิญร่วมงาน "สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560" (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาเช่าอาคารภายในสถานที่ท่องเที่ยวโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ต... (15 มิ.ย. 2560)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (20 มี.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (20 มี.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หมู่... (08 มี.ค. 2560)
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (20 ก.พ. 2560)
สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2560 (24 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งานภาษี ปี 2560 (01 ม.ค. 2560)
รายงานงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2559)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (16 ธ.ค. 2559)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัต... (27 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการทบทวนแผนชุมชนและปร... (18 ม.ค. 2561)  

งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จ... (18 ม.ค. 2561)  

กิจกรรมส่่งเสริมการท่องเท... (18 ม.ค. 2561)  

วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม... (18 ม.ค. 2561)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (18 ม.ค. 2561)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (14 ก.ย. 2560)

โครงการ "ประเพณีโล้ชิงช้า... (30 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมจัดให้มีสภ... (28 ส.ค. 2560)

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... (21 ส.ค. 2560)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (08 ส.ค. 2560)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปร... (31 ก.ค. 2560)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ส... (24 ก.ค. 2560)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ... (09 มี.ค. 2560)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (01 มี.ค. 2560)

โครงการค่ายลูกอ๊อด ประจำป... (27 ก.พ. 2560)

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ... (20 ก.พ. 2560)

งานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาต... (10 ก.พ. 2560)

งานของดีอำเภอแม่จัน ประจำ... (20 ม.ค. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)

โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำ... (09 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 3) ตำบลป่าตึง... (30 พ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 2) ตำบลป่าตึง... (30 พ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) ... (30 พ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) ... (30 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) ... (30 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) ตำบลป่าตึง... (28 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพรางระบายน้ำตื้นเขิน โดยการขุดดินออกจากรางระบาย... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้านถ้... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้านท่... (14 พ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,3,15 ,โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปา หมู่ที่ 10,11,12,13,14,16,... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 7,9,17,19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอ... (07 ก.ค. 2560)
รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่... (30 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ของดีตำบลป่าตึง (27 มิ.ย. 2560)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th