Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กา... (20 ต.ค. 2563)  
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ต.ค. 2563)  
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 ก.ย. 2563)  
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 ส.ค. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 ส.ค. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 ก.ค. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (03 มิ.ย. 2563)
การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปี 2563 (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม อบต.ป่าตึง (01 มิ.ย. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 มิ.ย. 2563)
รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ ต.ค.-เม.ย.63 (05 พ.ค. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2563 (04 พ.ค. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 พ.ค. 2563)
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563 (07 เม.ย. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 เม.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม พ... (01 เม.ย. 2563)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ป่าตึง (01 เม.ย. 2563)
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (04 มี.ค. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (03 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนั... (20 ต.ค. 2563)  

ประชาสัมพันธ์การระบาดของโ... (23 มิ.ย. 2563)  

ประชาสัมพันธ์การระบาดของโ... (23 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อ... (21 มิ.ย. 2563)

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้... (15 มิ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์รายงานสถานกา... (14 มิ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด... (12 มิ.ย. 2563)

แหล่งท่องเทียวตำบลป่าตึง ... (09 มิ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์จาก เกษตรอำเ... (05 มิ.ย. 2563)

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้... (31 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรร... (23 พ.ค. 2563)

สถานการณ์โควิด-19 ประจำวั... (22 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ช่องเพื่อการ... (18 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การสร้างการร... (12 พ.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต... (02 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต... (01 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต... (31 มี.ค. 2563)

ดับไฟป่า วันนี้ที่ห้วยมะห... (27 มี.ค. 2563)

อบต.ป่าตึง ขอขอบพระคุณ หจ... (27 มี.ค. 2563)

ปฏิบัติการดับไฟป่า ณ ดอยห... (26 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการหลังคาเหล็กปราสาทเข้าสู่เมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึง อำ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม... (23 เม.ย. 2563)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน... (25 มี.ค. 2563)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กปราสาทเข้าสู่เมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึ... (25 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (02 มี.ค. 2563)
การแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยช... (11 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (31 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ... (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท... (02 ม.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู... (06 ธ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์สอบถามสนามกีฬาในหมู่บ้าน (01 ธ.ค. 2562)
ประกาศผุ้ชนะ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพง ปากท่อ คสล. ... (27 พ.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (19 พ.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่... (19 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ย... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแ... (05 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบงบประมาณประจำปี 2562 (01 พ.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอ... (16 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (16 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง