Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
        
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (13 ธ.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (11 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (30 พ.ย. 2561)  
อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชน ตามโครงการ "มือถือเก่าไป... (28 พ.ย. 2561)
กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (26 พ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (31 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ต.ค. 2561)
สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติปี 2561 (รอบ 12 เดือน) (25 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (12 ต.ค. 2561)
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงราย (11 ต.ค. 2561)
สรุปขอมูลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 (09 ต.ค. 2561)
งบแสดงฐานะการเงินวันที่ 30 กันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ครั้งที่ 6/2561 กระบือ 8 ตัว (26 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (14 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎามคม พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์ครู (06 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (11 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร... (05 ธ.ค. 2561)  

ประชาสัมพันธ์รับบริจาคมือ... (28 พ.ย. 2561)  

ประเวณียี่เป็ง ประจำปี พ.... (26 พ.ย. 2561)  

กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี... (26 พ.ย. 2561)

โครงการ อบต.ป่าตึง พบประช... (26 พ.ย. 2561)

โครงการงานนัดพบเกษตรกร แ... (31 ส.ค. 2561)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพร... (12 ส.ค. 2561)

โครงการจิตอาสาพระราชทานตา... (20 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (19 ก.ค. 2561)

กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี... (28 มิ.ย. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทย ต้านภั... (26 มิ.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (26 มิ.ย. 2561)

ปลูกป่าคู่ดอย ตามรอยพ่อ (22 มิ.ย. 2561)

โครงการ "บ้านท้องถิ่นประช... (22 มิ.ย. 2561)

ตวจประเมินประสิทธฺภาพของอ... (18 มิ.ย. 2561)

ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท... (18 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัว... (17 พ.ค. 2561)

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงกา... (17 พ.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแส... (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ... (27 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (30 พ.ย. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก... (14 พ.ย. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (31 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 อำเภอแ... (30 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ป... (30 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกระเบื้องพื้นและโถนั่งส้วมราบ อาคารองค์การบริหารส่... (29 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า... (03 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ท... (17 ก.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ที่ 1... (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดใ... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดใ... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่... (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสั... (06 มิ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 (สายที่ 3) ตำบ... (18 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่า... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 4) ตำบลป่าตึง อำเ... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึ... (17 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันโค้ง หมู่ท... (17 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
https://www.facebook.com/patung.maechan
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : อบต.ป่าตึง