Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวกิจกรรม

Happy workplace by Happy ... (06 มี.ค. 2561)  

โครงการเตรียมความพร้อมเพื... (28 ก.พ. 2561)  

กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดี... (27 ก.พ. 2561)  

สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพั... (20 ก.พ. 2561)

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ... (09 ก.พ. 2561)

โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำ... (09 ก.พ. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (09 ก.พ. 2561)

20 สายสัมพันธ์ ป่าตึงเกมส... (07 ก.พ. 2561)

โครงการ อบต.ป่าตึง พบประช... (30 ม.ค. 2561)

โครงการทบทวนแผนชุมชนและปร... (18 ม.ค. 2561)

งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จ... (18 ม.ค. 2561)

กิจกรรมส่่งเสริมการท่องเท... (18 ม.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม... (18 ม.ค. 2561)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (18 ม.ค. 2561)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (14 ก.ย. 2560)

โครงการ "ประเพณีโล้ชิงช้า... (30 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมจัดให้มีสภ... (28 ส.ค. 2560)

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... (21 ส.ค. 2560)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (08 ส.ค. 2560)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปร... (31 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (12 มี.ค. 2561)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 3) ตำบลป่าตึง... (30 พ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 2) ตำบลป่าตึง... (30 พ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) ... (30 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) ... (30 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) ... (30 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) ตำบลป่าตึง... (28 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพรางระบายน้ำตื้นเขิน โดยการขุดดินออกจากรางระบาย... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้า... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสภาพถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้านถ้... (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อ น้ำท่วมขัง โดยใช้หินคลุกถม บ้านท่... (14 พ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,3,15 ,โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปา หมู่ที่ 10,11,12,13,14,16,... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 7,9,17,19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอ... (07 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th