Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาสามปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาเช่าอาคารภายในสถานที่ท่องเที่ยวโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ต... (15 มิ.ย. 2560)  
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (20 มี.ค. 2560)  
ขอเชิญร่วมงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (20 มี.ค. 2560)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หมู่... (08 มี.ค. 2560)
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (20 ก.พ. 2560)
สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2560 (24 ม.ค. 2560)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัต... (27 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 ก.ย. 2559)
ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า" ประจำปี 2559 (09 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะตำบลป่าตึง (หมู่บ้าน) ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.59 (28 ก.ค. 2559)
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (01 ก.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (15 มี.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 (15 มี.ค. 2559)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ปร... (22 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ... (09 มี.ค. 2560)  

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (01 มี.ค. 2560)  

โครงการค่ายลูกอ๊อด ประจำป... (27 ก.พ. 2560)  

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ... (20 ก.พ. 2560)

งานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาต... (10 ก.พ. 2560)

งานของดีอำเภอแม่จัน ประจำ... (20 ม.ค. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)

โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำ... (09 ม.ค. 2560)

โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำ... (06 ม.ค. 2560)

งานกีฬาป่าตึงเกมส์ ประจำป... (30 ธ.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและเพ... (16 ธ.ค. 2559)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (15 ธ.ค. 2559)

วันคริสต์มาสสัมพันธ์ ครั้... (13 ธ.ค. 2559)

โครงการฝายพระราชดำริโป่งแ... (21 พ.ย. 2559)

โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋... (17 พ.ย. 2559)

โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดิ... (16 พ.ย. 2559)

กิจกรรม ร้อยดวงใจกตัญญูใน... (31 ต.ค. 2559)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (... (31 ต.ค. 2559)

โครงการสร้างหลักประกันด้า... (26 ต.ค. 2559)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (26 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะพือ ห... (05 พ.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าต้นแฟน ตำ... (29 มี.ค. 2560)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หมู่... (08 มี.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว... (06 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว... (06 มี.ค. 2560)
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณร... (15 ก.พ. 2560)
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณร... (15 ก.พ. 2560)
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณร... (10 ก.พ. 2560)
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณร... (07 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุท่อส่งน้ำ PVC หมู่ที่ 5,6,8,9 และจัดซื้อ วั... (18 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุท่อส่งน้ำ PVC หมู่ที่ 5,6,8,9 และจัดซื้อ วั... (18 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว... (09 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( โครงการก่อสร้างอาคารเอนกป... (07 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน ... (07 ก.ย. 2559)
ประการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำ... (22 ส.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หม... (10 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th