Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2563 (01 เม.ย. 2563)  
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ป่าตึง (01 เม.ย. 2563)  
ตัวอย่างโครงการ ประเภทที่2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคขององค์กรชุมชนหรื... (20 พ.ย. 2562)  
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การ... (27 มิ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบ... (27 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (12 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (16 พ.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (06 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าตึง (04 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (27 มี.ค. 2562)
พนักงานจ้าง อบต.ป่าตึง พบเงินตกหล่นอยู่บริเวณกล่องหยอดเหรียญนวัตกรรมวิถีชีวิต น้... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครเลือกสรรนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนตามโครงการจ้างงานใ... (06 มี.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ก.พ. 2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (26 ก.พ. 2562)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (26 ก.พ. 2562)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (21 ก.พ. 2562)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สำหรับปี สิ้นสุ... (31 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวามคม พ.ศ. 2561 (17 ม.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต (07 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (18 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒน... (21 พ.ย. 2562)  

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระห... (20 พ.ย. 2562)  

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรั... (18 พ.ย. 2562)  

ร่วมงานป๋าเวณียี่เป็ง เมื... (14 พ.ย. 2562)

ประชุมประจำเดือนระหว่างคณ... (31 ต.ค. 2562)

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ... (30 ต.ค. 2562)

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมพิธีวา... (23 ต.ค. 2562)

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมกิจกรร... (23 ต.ค. 2562)

อบต.ป่าตึง เข้าร่วมพิธีจุ... (23 ต.ค. 2562)

ประชุมสภา อบต.ป่าตึง สมัย... (10 ต.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์จาก พมจ.จ.เช... (10 ต.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (09 ต.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการติดตาม... (08 ต.ค. 2562)

วันนี้ เวลา13.00น. สภาองค... (09 ก.ย. 2562)

สปสช.อบต.ป่าตึงจัดกิจกรรม... (06 ก.ย. 2562)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่... (06 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกข... (06 ก.ย. 2562)

วันนี้ เวลา 09.00น. สปสช.... (06 ก.ย. 2562)

อบต.ป่าตึง จัดกิจกรรมงาน... (30 ส.ค. 2562)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมั... (27 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ... (16 ม.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู... (06 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผุ้ชนะ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพง ปากท่อ คสล. ... (27 พ.ย. 2562)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่... (19 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ย... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแ... (05 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบงบประมาณประจำปี 2562 (01 พ.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอ... (16 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท... (11 ต.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพงปากท่อเหลี่... (10 ต.ค. 2562)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม) (10 ต.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านมูเซ... (08 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (19 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่... (15 ส.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท... (15 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 (15 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง