คุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ก๊วนโจ๋กรุง
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พิพากษาจำคุก 18 โจ๋กรุงเก่า คนละ 4 เดือนโดยไม่รอการลงโทษ หลังร
หลังเคารพธงชาติ จับตา นายกฯ แถลงผ่า
หลังเคารพธงชาติ 18.00 น. จับตานายกฯแถลงผ่านหน้าจอทีวี หลังโฆษก ศบค.ถูกถามกระแสข่าวเคอ