Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
03 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
01 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม อบต.ป่าตึง
01 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปี 2563
05 พ.ค. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ ต.ค.-เม.ย.63
04 พ.ค. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2563
01 พ.ค. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 เม.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563
03 เม.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง