Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
06 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2561
ถึง
18 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 (สายที่ 3) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายที่ 4) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
16 พ.ค. 2561
ถึง
16 พ.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th