Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ส.ค. 2562
ถึง
19 ส.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
10 ก.ค. 2562
ถึง
10 ก.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2562
ถึง
24 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2562
ถึง
08 ก.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2562
ถึง
04 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ค. 2562
ถึง
29 พ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
23 พ.ค. 2562
ถึง
23 พ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
26 เม.ย. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง