Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2563
ถึง
16 ม.ค. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2562
ถึง
23 ธ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศผุ้ชนะ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพง ปากท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ย. 2562
ถึง
19 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2562
ถึง
12 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
06 พ.ย. 2562
ถึง
20 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพงปากท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ย. 2562
ถึง
20 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพงปากท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ย. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบงบประมาณประจำปี 2562
16 ต.ค. 2562
ถึง
16 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
16 ต.ค. 2562
ถึง
16 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง