Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ต.ค. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

23 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

21 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำ และอนุรักษ์น้ำและดินในชุมชน

15 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อcovid-19 จังหวัดเชียงราย ฉบับ9ภาษา cr.ท้องถิ่นนิวส์

14 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.แม่จัน ปี 2563

12 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด

09 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง แหล่งท่องเทียวตำบลป่าตึง มีสามภาษา เข้าคิวอาร์โค้ดได้เลยค่ะ

05 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์จาก เกษตรอำเภอแม่จัน

31 พ.ค. 2563
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อcovid-19 จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง