Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 4/2562

20 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักส่วนตำบลและพนักงาสจ้าง “Patung Relations 2020”

18 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

14 พ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ร่วมงานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี 2562

31 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชุมประจำเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัด

30 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน ตุลาคม 2562

23 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง อบต.ป่าตึง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

23 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง อบต.ป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ประปาบ้านปงตอง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

23 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง อบต.ป่าตึง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์จาก พมจ.จ.เชียงราย ค่ะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงในเพจเลยค่ะ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง