Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่2/2562

26 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง โครงการรวมพลังท้องถิ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

25 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง จังหวัดเคลื่อนที่ / อำเภอ....ยิ้ม / อบต.ป่าตึง พบประชาชน ประจำปี 2562

12 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี พ.ศ.2562

01 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2562

01 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง อบต.ป่าตึง ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

30 พ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง การประชุมประชาคมตำบลป่าตึง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18 พ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

06 พ.ค. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง