Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.พ. 2561
ถึง
27 ก.พ. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
21 ก.พ. 2561
ถึง
23 ก.พ. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมเข้าค่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ 2561
17 ก.พ. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง โครงการปีใหม่ชาติพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
24 ม.ค. 2561
ถึง
24 ม.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรมปัันจักรยานของกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ
23 ม.ค. 2561
ถึง
23 ม.ค. 2561
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กิจกรรม 5ส
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง