Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2558
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2558
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ส่วนที่ 1 - 4
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการ
25 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) รายละเอียดโครงการพัฒนา
07 เม.ย. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศ และเล่มแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.2560
31 มี.ค. 2560 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศ และเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
31 ต.ค. 2559 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศ และเล่มรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
31 ต.ค. 2559 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศ และเล่มแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th