Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
        
โครงการธรรมะรับอรุณ ประจำปี 2561
           ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการจัดงาน "โครงการธรรมะรับอรุณ" ในวันที่ มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยมีการจัดการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่ พระสงฆ์ จำนวน 17 รูป เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชิวิตของตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญและขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่แจ้ง

             จึงเเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th